Sửa iPhone X Mất Nguồn Do Áp Sơ Cấp

iPhone X Mất Nguồn Do Áp Sơ Cấp, áp sơ cấp chính là các áp bên dưới.

  • PP_BATT_VCC
  • PP_VDD_MAIN
  • PP_VDD_BOOST

Mỗi áp sẽ có cách nhận biết dựa vào đo tổng trở và vị trí để đo được trình bày rỏ ràng cho từng trường hợp.

Sơ Đồ Áp Sơ Cấp iPhone X
Sơ Đồ Áp Sơ Cấp iPhone X

Áp từ chân Pin vào tới Q3350 gọi là áp PP_BATT_VCC. Sau khi qua Q3350 áp xuất ra gọi là PP_VDD_MAIN, PP_VDD_MAIN cấp cho rất nhiều IC trong đó có U3100. U3100 nhận áp PP_VDD_MAIN và cho ra áp PP_VDD_BOOST. Lý do gọi là áp sơ cấp vì khi vừa gắn Pin vào main thì 3 áp này nó đã có thường trực.

Trước khi xem các hướng dẫn chuyên sâu bên dưới. Bạn tham khảo qua các thủ thuật đơn giản trước để tự tổng hợp kiến thức cho riêng mình.

Sửa iPhone X Mất Nguồn Do Áp Sơ Cấp

PP_BATT_VCC

Máy mất nguồn. Khi cấp nguồn vào chân Pin thấy chạm thì đo tổng trở tại chân Pin nếu chạm thì chính xác là chạm PP_BATT_VCC

iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_BATT_VCC
iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_BATT_VCC

PP_VDD_MAIN

Khi cấp nguồn báo chạm mà đo tổng trở tại chân Pin không thấy chạm thì 99% là chạm PP_VDD_MAIN. Để xác định chính xác luôn thì đo tại các điểm các đầu tụ mà PP_VDD_MAIN đi qua. Ở iPhone X thì ngay chân socket màn hình là dể nhất. Đo tại đó nếu chạm thì gọi là chạm áp PP_VDD_MAIN

iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_MAIN
iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_MAIN
iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_MAIN
iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_MAIN

PP_VDD_BOOST

iPhone X mất nguồn do áp PP_VDD_BOOST chạm có biểu hiện đặc trưng là khi cấp nguồn vào kim dòng vút lên cao không sụp mà treo kim ở đó. Máy ấm dần và nóng quanh khu vực ic cấp áp PP_VDD_BOOST

iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_BOOST
iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_BOOST

Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm Sửa iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_BOOST
Kinh Nghiệm Sửa iPhone X Mất Nguồn Do Áp PP_VDD_BOOST

Leave a Reply