Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6S

Bài này giúp chúng ta biết được Linh Kiện iPhone 6S tên gì và làm chức năng gì. Xem rồi nhớ luôn khi gặp thực tế sẽ cũng cố thêm sau này chỉ cần nhìn mặt IC là biết được nó làm nhiệm vụ gì.

iPhone 6S Plus và iPhone 6S là giống nhau về linh kiện, chỉ khác nhau ở vị trí trên main. Xem mã IC trùng là có thể thay thế qua lại. Tham khảo linh kiện iphone 6S Plus

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6S

Mặt Trên

Linh Kiện iPhone 6S Mặt Trên
Linh Kiện iPhone 6S Mặt Trên

Mặt Dưới

Kinh Nghiệm Sửa iPhone X Mất Nguồn Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Dưới
Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Dưới

One Response

  1. anhhieu231196

Leave a Reply