U1401 logic eeprom iPhone Xs

U1401 logic eeprom iPhone Xs.

***Lưu ý iPhone Xs XsMax XR logic eeprom không thay thế được. Phải read mã ra và nạp giống như baseband eeprom.

Các lỗi do U1401 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1401 logic eeprom iPhone Xs:

Sơ đồ logic eeprom iphone xs
Sơ đồ logic eeprom iphone xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.