Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U_WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone X

U_WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone X nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do U_WLAN_W gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone X :

U_WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone X
U_WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone X

Leave a Reply