J3200 chân pin iPhone X

J3700 chân pin iPhone X.

Các lỗi do J3200 gây ra.

  1. Mất nguồn do tiếp xúc pin kém.
  2. Hay boot máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3700 chân pin iPhone X :

J3700 chân pin iPhone X
J3700 chân pin iPhone X

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

16
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.