Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Nút Gạt Rung

Mô Tả Lỗi:

  • Gạt chuyển chế độ chuông – im lặng bị lỗi gạt không có tác dụng, đã chỉnh trong cài đặt nhưng vẫn vậy.
  • Máy lâu lâu hay tự chuyển chế độ qua lại mặc dù không có thao tát bật tắt.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Máy ẩm nước thì hay gặp hiện tượng tự chuyển qua lại kiểu chuông – im lặng.
  • Máy rơi rớt va đập thường liệt hoàn toàn luôn.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Nút Gạt Rung:

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Nút Gạt Rung
Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Nút Gạt Rung

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Nút Gạt Rung thì chỉ cần quan tâm Button Ringer là chân nút gạt rung. Các chân còn lại là chân nút nguồn và volume lên xuống. Lỗi chân nào thì làm theo đường đó thôi.

Trường hợp nút gạt rung lỗi thì đo theo đường Ringer:

  • Đo chạm thì cách ly các tụ và diot ô tím đường chạm.
  • Đo mất trở thì đo tại hai đầu cuộn dây trong ô vàng. một đầu mất trở một đầu có trở thì do cuộn dây bị đứt. Cả hai đầu đều mất có khả năng đứt vào IC nguồn.
  • Đo đúng trở hoặc sai trở so với main mẩu thì cứ câu lại cuộn dây ô vàng và cách ly hết các tụ diot ô tím.

Leave a Reply