iPad 2 lỗi không xạc

iPad 2 lỗi không xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin.

Các cách xác định iPad 2 lỗi không xạc do Main.

  1. Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.

Hướng dẩn sửa iPad 2 lỗi không xạc:

iPad 2 lỗi không xạc
iPad 2 lỗi không xạc
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad 2 lỗi không xạc.