iPad 3 liệt cảm ứng

iPad 3 liệt cảm ứng nhấn vào icon và giử yên một lúc sau đó rê xung quanh sao cho hết phần cảm ứng. Nếu rớt ngay hàng nào hoặc cột nào là liệt hàng và cột đó. Trường hợp liệt hoàn toàn thì giử home và nguồn để khởi động máy lại xem sao.

Các cách nhận biết iPad 3 liệt cảm ứng do Main.

  1. Đã thay miếng cảm ứng khác test thử mà không được.

Hướng dẩn sửa iPad 3 liệt cảm ứng :

iPad 3 liệt cảm ứng
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 3 liệt cảm ứng.