iPad 3 lỗi Wifi

iPad 3 lỗi Wifi ẩn khác với lỗi wifi yếu có thể chỉ do đứt hoặc lỏng anten. iPad 3 lỗi không bật được wifi có nghĩa là wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.

Cách để nhận biết iPad 3 lỗi Wifi lỗi do Main :

  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

Hướng dẩn sửa iPad 3 lỗi Wifi :

iPad 3 lỗi Wifi
iPad 3 lỗi Wifi
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 3 lỗi Wifi.