iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được

iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được chuyển qua camera trước chụp bình thường, sử dụng các phần mềm gọi video call đều lỗi như nhau. là do lỗi cụm camera hoặc lỗi phần xử lý camera trên main gây nên.

Các cách xác định iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được do Main.

  1. Đã thay thử cụm camera khác nhưng chụp vẩn bị đen.

Hướng dẩn sửa iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được :

iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được
iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 3 Camera trước lỗi không chụp được.