iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt

iPad 3 mất nguồn bật không thấy lên gì có nhiều nguyên nhân dẩn tới lỗi mất nguồn. Hoặc hao pin dù đã tắt nguồn vẩn tuột pin. Dưới đây là các kiểm tra iPad 3 mất nguồn do chạm Vbatt

Các cách xác định iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt trên main.

  1. Máy đang xài bổng dưng xụp nguồn. Cắm xạc không thấy lên gì.
  2. Tháo máy ra cấp nguồn kiểm tra thì bộ cấp nguồn kiu tít tít.

Hướng dẩn sửa iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt :

iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt
iPad 3 mất nguồn do chạm áp Vbatt

Step1: Đo tại chân tiếp xúc pin nếu chạm gọi là chạm Vbatt.

  • Cách ly bỏ các tụ trong ô tím cho tới khi hết chạm.
  • Cách ly IC nguồn nếu hết chạm thì thay thế nguồn khác.