iPad 4 lỗi không xạc

iPad 4 lỗi không xạc

iPad 4 lỗi không xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường hợp càng xạc càng tụt Pin.

Các cách xác định iPad 4 lỗi không xạc do Main.

  1. Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.

Hướng dẫn sửa iPad 4 lỗi không xạc :

iPad 4 lỗi không xạc
iPad 4 lỗi không xạc
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad 4 lỗi không xạc.
22
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.