iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn

iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn không có phản hồi. Nút home là một module nằm trên màn hình kết nối với main qua sợi dây cáp gắn với socket trên main bên trong máy.

Cách để nhận biết iPad 4 lỗi nút home do main :

  1. Đã thay nút home khác không được.
  2. Đã thay cable xạc trong máy test vẩn không khắc phục .

Hướng dẫn sửa iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn :

 iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn
iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad 4 lỗi nút home bấm không ăn.