iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main

iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main

iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main cũng giống như mất nguồn do chạm Vbatt nhưng trường hợp này đa số bị nhiều hơn.

Các cách xác định iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main do Main.

  1. Máy mất nguồn cắm xạc không lên gì. Có khi nóng ran cục xạc phải rút ra liền không để ý rất dể cháy nổ.
  2. Tháo main ra dùng bộ cấp nguồn vừa cấp vào là chạm.

Hướng dẫn sửa iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main.

 iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main
iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main

Step: Làm theo các bước trong hình để xác định lỗi và sửa iPad 4 mất nguồn do chạm VCC Main.

Xem thêm các tuyệt kỹ trong phần học căn bản để biết cách dò nóng sửa pan chạm.

23
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.