iPad 4 mất nguồn chạm áp Vbatt

iPad 4 mất nguồn bật không thấy lên gì có nhiều nguyên nhân dẩn tới lỗi mất nguồn dưới đây là các kiểm tra iPad 4 mất nguồn do chạm Vbatt

Các cách xác định iPad 4 mất nguồn chạm áp Vbatt trên main.

  1. Máy đang xài bổng dưng xụp nguồn. Cắm xạc không thấy lên gì.
  2. Tháo máy ra cấp nguồn kiểm tra thì bộ cấp nguồn kiu tít tít.

Hướng dẫn sửa iPad 4 mất nguồn chạm áp Vbatt :

iPad 4 mất nguồn chạm áp Vbatt
iPad 4 mất nguồn chạm áp Vbatt

Step1: Đo tại chân tiếp xúc pin nếu chạm gọi là chạm Vbatt.

  • Cách ly bỏ các tụ trong ô tím cho tới khi hết chạm.
  • Cách ly IC nguồn nếu hết chạm thì thay thế nguồn khác.