iPad Air 1 tắt mở màn hình không được

iPad Air 1 tắt mở màn hình không được trong khi nhấn nút nguồn giử lâu vẫn cho tắt nguồn và mở nguồn lên bình thường. Lỗi này xuất phát do IC halt hay còn gọi là công tắt từ bị lỗi.

Hướng dẫn sửa iPad Air 1 tắt mở màn hình không được :

iPad Air 1 tắt mở màn hình không được 2
iPad Air 1 tắt mở màn hình không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Air 1 tắt mở màn hình không được