iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình

iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình khi ra sáng hoặc vào tối trong kỹ thuật còn gọi là cảm biến ánh sáng tự động lỗi. Đa số là dây cảm biến kết nối với main lỗi nhiều ít thấy lỗi main. Nếu iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình kèm theo máy nóng và hao pin thì xác định lỗi main 100%.

Các cách để nhận biết iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình do main :

  1. Đã thay dây cảm biến khác nhưng vẩn không khắc phục.

iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình cách sửa như sau :

iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình
iPad Air 1 không tự tăng giảm độ sáng màn hình

Step1: Nếu lỗi kèm theo hao pin nóng máy mặc dù không sử dụng.

  • Đo đường áp 3V cấp cho cảm biến nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ đường 3V cho tới khi hết chạm.

Step2: Đo các đường data còn lại.

  • Mất trở thì dò theo và câu các cuộn dây ô vàng đường bị mất.