iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông

iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông gạt lên gạt xuống không có tác dụng mặc dù đã chỉnh hết trong cài đặt

Cách để nhận biết iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Gạt lên gạt xuống không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

Hướng dẫn sửa iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông :

 iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông
iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Air 1 lỗi nút gạt bên hông.