Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Mở iCloud iPad Air 1

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Air 1 bằng phần cứng và chỉ nên làm phần cứng ở thời điểm này. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Air 1 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad Air 1 phiên bản Wifi cần phải mua thông tin một iPad khác không có tài khoản iCloud để nạp vào ổ cứng. Thông tin phải chính xác đổi lung tung sẽ không active được. Thông tin cần mua Serial + Wifi + Bluetooth.

Mở iCloud iPad Air 1 phiên bản có 3G chúng ta phải tìm cách chuyển nó thành bản wifi rồi làm giống như cách ở trên.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó .

Cách Mở iCloud iPad Air 1

Bypass iCloud iPad Air 1 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad Air 1 3G to Wifi

  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.

Mở iCloud iPad Air 1
Mở iCloud iPad Air 1

  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi