Mở iCloud iPad Air 1

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Air 1 bằng phần cứng và chỉ nên làm phần cứng ở thời điểm này. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Air 1 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad Air 1 phiên bản Wifi cần phải mua thông tin một iPad khác không có tài khoản iCloud để nạp vào ổ cứng. Thông tin phải chính xác đổi lung tung sẽ không active được. Thông tin cần mua Serial + Wifi + Bluetooth.

Mở iCloud iPad Air 1 phiên bản có 3G chúng ta phải tìm cách chuyển nó thành bản wifi rồi làm giống như cách ở trên.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó .

Cách Mở iCloud iPad Air 1

Bypass iCloud iPad Air 1 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad Air 1 3G to Wifi

  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.

Mở iCloud iPad Air 1
Mở iCloud iPad Air 1

  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi