iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic

iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic nói bên đầu kia không nghe. Người ta nói thì mình nghe bình thường. Có thể thử quay phim bằng camera trước rồi phát ra nếu không nghe gì thì chính xác lỗi này.

Các cách nhận biết iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic do Main.

  1. Bật quay phim camera trước thu âm nếu phát phim không có tiếng.
  2. Đã Thay dây camera trước test thử vẩn không được.

Hướng dẫn sửa iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic :

iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic
iPad Mini 1 gọi Facetime mất mic

Step1: Đo 3 chân micro trên đỉnh socket.

  • Không có trở thì dò theo và câu các cuộn dây ô vàng đường mất.
  • Chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím đường chạm.

Khẩu quyết : Nếu đo đầy đủ thì tháo audio code ra đóng lại hoặc thay thế.