iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn

iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm một thành phần linh kiện nào đó trên main hoặc cũng có thể do main bị rạn đứt. Trường hợp rạn đứt hầu như không khắc phục được có thể phân biệt bằng cách cắm cáp máy tính restore lỗi 4005 hoặc 4014. Trường hợp chạm thì cắm cáp sẽ không báo gì.

Các cách xác định iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn do chạm Vbatt.

  1. Đã thay Pin nhưng vẩn không lên gì.
  2. Cắm cáp máy tính bấm đồng thời nút home và nút nguồn giử một hồi vẩn không nhận máy.

Tham khảo thêm :

  • iPad Mini 1 đang xài mất nguồn do chạm VCC Main.

Hướng dẫn sửa iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn :

iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn
iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn

Step: Xem và làm theo các bước trên hình để sửa iPad Mini 1 đang xem Youtube sụp nguồn.