Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay

iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay bên hông gạt lên gạt xuống không có tác dụng mặc dù đã chỉnh hết trong cài đặt.

Cách để nhận biết iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Gạt lên gạt xuống không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

Hướng dẫn sửa iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay :

 iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay
iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Mini 1 lỗi nút gạt khóa xoay.