iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh

iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh, xem youtube hoặc mở nhạc trực tiếp hoàn toàn không có âm thanh. Người khác gọi tới chỉ có rung không có chuông.

iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh trong kỹ thuật còn lại là mất chuông, mất loa ngoài.

3 cách để nhận biết lỗi iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh :

  1. Bấm phím âm lượng xem máy đang ở chế độ nào. Đúng là ở Chuông ” Ring”.
  2. Bấm phím âm lượng mà hiện chế độ tai nghe “headphone” mặc dù không gắn tai nghe là lỗi khác.
  3. Bấm mà không hiện mức tăng giảm âm lượng cũng là lỗi khác.

iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh cách sửa như sau :

iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh
iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 nghe nhạc mất âm thanh.