Hướng dẫn sửa iPhone Xs Max treo táo

Hướng dẫn sửa iPhone Xs Max treo táo 2

iPhone Treo Táo hoặc Treo Cáp

Hãy chắc chắn bạn đã xem qua các thủ thuật khắc phục bằng phần mềm và cách Restore máy trong mục Thủ Thuật IOS. iPhone đang sử dụng tự dưng boot máy và treo táo hoặc treo cáp như hình thì khả năng sửa chữa rất thấp. Một vài trường hợp Restore báo lỗi ổ cứng thì thay thế sẽ khắc phục.

Hướng dẫn sửa iPhone Xs Max treo táo :

Hướng dẫn sửa iPhone Xs Max treo táo
Hướng dẫn sửa iPhone Xs Max treo táo

Step: Máy treo táo cố gắng đưa về DFU hoặc Recovery Mode để chạy phần mềm. Nếu lên được táo vào treo thanh ngang báo lỗi 9, lỗi 4013 thì thay thế ổ cứng PCIE.

*Lưu ý khi thay ổ cứng phải đọc lại thông tin ổ cũ và nạp qua ổ mới. Nếu không đọc được phải mua thông tin và Unbuiding Wifi trước khi đóng vào.

Ngoài nguyên nhân lỗi ổ cứng ở iPhone Xs Max còn do IC USB lỗi hoặc Baseband và nguyên nhân hay gặp do kết nối giữa hai main bị rạn đứt.