iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn

iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn là bệnh đặc trưng của iphone 4 và iphone 4S đa số là hư cái nút nhiều. Cái nút home nằm trên màn hình nên khá khó để thay thế. Không khéo dẩn tới hư màn hình luôn.

Cách để nhận biết iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn :

  1. Bấm thiệt mạnh mới có tác dụng.
  2. Bấm nhiều cái mới ăn được một cái.
  3. Thỉnh thoảng không bấm mà nút home tự ăn.

iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn cách sửa như sau :

iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn
iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 nút home khó bấm bấm không ăn.