iPhone 4 lỗi xạc cắm không báo gì

iPhone 4 lỗi xạc cắm không báo gì hoặc cắm xạc để cả ngày vẩn không vào phần trăm pin nào.

Các cách để nhận biết iPhone 4 lỗi xạc do main :

  1. Khi xạc khoảng 30 phút sờ vào máy vẩn mát lạnh là máy xạc không vào pin.
  2. Đã thay cáp xạc khác trong máy nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 4 lỗi xạc cách sửa như sau :

iPhone 4 lỗi xạc cắm không báo gì
iPhone 4 lỗi xạc cắm không báo gì
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 lỗi xạc.