iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ

iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ mặc dù kiểm tra sim nhận tốt. Đã thay đổi thẻ sim của nhiều nhà mạng khác vẩn không được. Không nhìn thấy cột sóng hoặc nhìn thấy chử không có dịch vụ bên trên sát góc trên màn hình.

Cách để nhận biết iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ :

  1. Vào cài đặt – giới thiệu kéo xuống hết bên dưới kiểm tra thấy imei và vi trình modem vẩn còn thông số đầy đủ.
  2. Nhìn góc trên màn hình máy báo không có dịch vụ chứ không phải lắp thẻ sim. Tháo sim ra gắn vào máy nhận sim tốt.

iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ cách sửa như sau :

iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ
iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 mất sóng không có dịch vụ.