iPhone 4 nút lên xuống bấm không được

iPhone 4 nút lên xuống bấm không được nếu bấm thấy cứng thì cái nút bị kẹt rồi. Phải thay dây hoặc khéo thì chỉnh lại miếng thiết của nút là được.

Cách để nhận biết iPhone 4 nút lên xuống bấm không được :

  1. Bấm nút lên không được hoặc nút xuống.
  2. Thỉnh thoảng kẹt nút tự tăng giảm âm lượng.

iPhone 4 nút lên xuống bấm không được cách sửa như sau :

iPhone 4 nút lên xuống bấm không được
iPhone 4 nút lên xuống bấm không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4 nút lên xuống bấm không được.