Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 4S Wifi bắt yếu

iPhone 4S Wifi bắt yếu nghĩa là Wifi vẩn bắt được bình thường vẩn truy cập internet vô tư nhưng đi xa cục phát wifi một tí là sóng wifi tụt dần rồi mất hẳn.

Cách để nhận biết iPhone 4S Wifi bắt yếu do Main :

  1. Lấy 2 máy cùng model để gần nhau cùng bật Wifi nếu máy mình ít cột sóng hơn quá nhiều thì là lỗi. ít hơn 1 hoặc 2 là bình thường.

iPhone 4S Wifi bắt yếu cách sửa như sau :

iPhone 4S Wifi bắt yếu
iPhone 4S Wifi bắt yếu
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S Wifi bắt yếu.