iPhone 4S camera trước không chụp được

iPhone 4S camera trước không chụp được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPhone 4S nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên

Cách để nhận biết iPhone 4S camera trước không chụp được lỗi do main :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen.
  2. Đã thay dây camera trước nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 4S camera trước không chụp được cách sửa như sau :

iPhone 4S camera trước không chụp được
iPhone 4S camera trước không chụp được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S camera trước không chụp được.