iPhone 4S gọi nói người khác không nghe

iPhone 4S gọi nói người khác không nghe còn gọi là lỗi micro. Thường gặp nhất là máy có tiền sử rớt đất rớt nước vào hư mic. Mic iPhone 4S hay bị lỗi không có hút có nghĩa là nói lớn người khác mới nghe. Khắc phục bằng thay mic hoặc vệ sinh lại lổ mic trên cái sườn.

Ba cách nhận biết iPhone 4S gọi nói người khác không nghe:

  1. Máy gọi tới bấm nghe mà mình nghe ok còn nói bên kia không nghe gì.
  2. Bấm volume lên hết cở, khi bấm vẩn thấy chử Chuông không phải tai nghe. Tăng giảm hoạt động tốt.
  3. Vào thu âm phát ra loa trong vẩn không nghe. phát ra mà nghe nhưng gọi không nghe là lỗi khác

iPhone 4S gọi nói người khác không nghe cách sửa như sau :

iPhone 4S gọi nói người khác không nghe
iPhone 4S gọi nói người khác không nghe
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S gọi nói người khác không nghe.