iPhone 4S lỗi mất rung

iPhone 4S lỗi mất rung, rung yếu thường do lỗi cụm rung nhiều, người khác gọi tới chỉ có chuông mà không có rung. Nếu lỗi cụm rung đa số là rung yếu thì chỉ cần thay là được.

Ba cách để nhận biết lỗi iPhone 4S lỗi mất rung, rung yếu :

  1. Bấm gạt rung mà chỉ chuyển đổi qua lại giử chuông và im lặng.
  2. Vào cài đặt chỉnh chế độ điều khiển bằng phím vật lý bên hông vẩn không được.
  3. Vẩn có rung nhưng rất yếu khó cảm nhận được khi người khác gọi tới.

iPhone 4S lỗi mất rung, rung yếu cách sửa như sau :

iPhone 4S lỗi mất rung
iPhone 4S lỗi mất rung
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 4S lỗi mất rung, rung yếu.