iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình

iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình trong kỹ thuật sửa chữa gọi là lỗi cảm biến tiệm cận. Nghĩa là khi thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi tới, đưa máy lên sát lỗ tai nghe mà màn hình không tự tắt gây chạm cảm ứng.

Các cách để nhận biết iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình do main :

  1. Vào ghi âm bật ghi âm lên xong đưa tay quơ quơ trước màn hình.
  2. Nếu vẩn không được thì lấy cả bàn tay che nguyên chổ cái loa lại luôn xem sao.
  3. Đã test thử nguyên cụm màn hình khác vẩn không khắc phục

iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi nghe gọi không tắt màn hình.