iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình

iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình trong kỹ thuật còn gọi là cảm biến ánh sáng tự động lỗi. Lỗi này xuất phát từ cụm dây camera trước cảm biến gắn trên màn hình. Đa số là dây này lỗi nhiều ít thấy lỗi main. Nếu iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình kèm theo máy nóng và hao pin thì xác định lỗi main 100%.

Các cách để nhận biết iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình do main :

  1. Đã thay dây cảm biến khác nhưng vẩn không khắc phục.

iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình
iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 5S không tự tăng giảm độ sáng màn hình.