iPhone 5S lỗi camera sau chụp hình không được

iPhone 5S lỗi camera sau chụp hình không được chuyển qua camera trước thì chụp bình thường. Cụm camera iPhone 5S nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Các cách để nhận biết iPhone 5S lỗi camera sau chụp hình không được do main :

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone chỉ xuất hiện màn hình đen. Chuyển qua cam trước thì bình thường.
  2. Đã thay cụm camera khác nhưng không khắc phục.

iPhone 5S lỗi camera sau cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi camera sau chụp hình không được
iPhone 5S lỗi camera sau chụp hình không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi camera sau.