iPhone 5S lỗi đèn Flash

iPhone 5S lỗi đèn Flash khi bật đèn Pin không thấy sáng. Vào camera bật đèn Flash nhưng chụp vẩn không sáng đèn.

Các cách xác định iPhone 5S lỗi đèn Flash do Main :

  1. Đèn flash nằm trên dây nút nguồn iPhone 5S. Thay dây nhưng vẩn không khắc phục.
  2. Cẩn thận hơn đã test qua một bộ sườn zin khác vẩn không được.

iPhone 5S lỗi đèn Flash cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi đèn Flash
iPhone 5S lỗi đèn Flash
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5S lỗi đèn Flash.