Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPhone 5S lỗi xoay màn hình

iPhone 5S lỗi xoay màn hình còn gọi là lỗi cảm biến xoay. Màn hình khi vào xem báo hoặc đọc tin nhắn không xoay ngang xoay dọc được mà cứ cố định một chiều trong khi cầm máy ngang hoặc dọc.

Các cách xác định iPhone 5S lỗi xoay màn hình do main :

  1. Chỉnh bật tắt xoay màn hình nhưng vẩn không khắc phục được.

iPhone 5S lỗi xoay màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi xoay màn hình
iPhone 5S lỗi xoay màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa lỗi iPhone 5S lỗi xoay màn hình.