iPhone 5S lỗi không nhận sim

iPhone 5S lỗi không nhận sim hay bị nhầm lẩn với lỗi mất sóng không dịch vụ và đặc trưng của dòng iPhone là mất imei, mất vi trình modem.

Các cách nhận biết iPhone 5S lỗi không nhận sim do main :

  1. Đã thay sim khác nhưng vẫn báo không nhận sim ” insert simcard “.
  2. Vào cài đặt – giới thiệu vẩn thấy imei và vi trình modem đầy đủ.

iPhone 5S lỗi không nhận sim cách sửa như sau :

iPhone 5S lỗi không nhận sim
iPhone 5S lỗi không nhận sim
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa Phone 5S lỗi không nhận sim.