iPhone 5S mau hết Pin không xài cũng hết

iPhone 5S mau hết Pin dù không xài cũng hết Pin là lỗi đặc trưng của dòng iPhone trải dài tới các phiên bản cao nhất. Có nhiều nguyên nhân gây ra hao pin và dể nhất là pin chai. Hình bên dưới trình bày Các áp chức năng iPhone 5S dùng để đo đạc và dò ra các pan hao pin không rỏ lý do. Hoặc mất nguồn do chạm các áp thứ cấp.

Các cách nhận biết iPhone 5S mau hết Pin do Main :

  1. Xạc đầy Pin để qua đêm mất hơn 10 phần trăm là hao.
  2. Đã thay Pin test thử vẩn không khắc phục.
  3. Cách ly Main qua một bộ sườn khác test vẩn vậy.

Hình main thực tế Các áp chức năng iPhone 5S:

iPhone 5S mau hết Pin không xài cũng hết 2
iPhone 5S mau hết Pin không xài cũng hết
  • Step1: Que đen chấm vào mass, que đỏ đo rà từng chân áp đánh dấu trên mỗi đầu tụ.
  • Step2: Áp nào chạm hoặc trở thấp gần về 0 thì đảo đầu que đo. Que đỏ chấm mass Que đen chấm lại chổ bị chạm. Nếu kim đồng hồ vẩn không thay đổi hoặc thay đổi ít thì khả năng đường đó đã chạm cao.
  • Step3: Dùng ZXW dò theo đường chạm và xử lý cách ly thành phần linh kiện bị chạm.