Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6.

Các lỗi do Socket J0801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 :

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6
J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6

Leave a Reply