Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6.

Các lỗi do Socket J0801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 :

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6
J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6

Leave a Reply