J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6.

Các lỗi do Socket J0801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 :

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6
J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6
15

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.