Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6.

Các lỗi do Socket J2401 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 :

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6
J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6

2 Comments

  1. 27/04/2021
  2. ICFix Team

Leave a Reply