J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6.

Các lỗi do Socket J2401 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 :

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6
J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6
11

2 bình luận

  1. 27/04/2021
  2. ICFix Team

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.