Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống

Bài 4: Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống. Cách xác định nút volume lên hoặc xuống chính xác là socket nào quản lý và chân nào của socket là nút lên và chân nào là nút xuống, hai chân riêng biệt quản lý hai chức năng lên xuống khác nhau.

Mô tả lỗi trong thực tế

  • Nút volume lên hoặc xuống không có tác dụng.
  • Thỉnh thoảng nút volume tự ăn làm máy cứ tự chuyển qua max volume hoặc min volume.

Sơ Đồ Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống:

Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống
Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống

Bước 1: Xác định nút volume lên và xuống nằm ở socket nào, và chân số mấy trên socket.

  • Dựa trên sơ đồ chúng ta thấy được chân nút lên (vol up) là chân số bảy và tám. Chân nút xuống giảm âm lượng (vol down) là chân số Sáu trên socket J0802 trên socket có thêm các đường nút khác như nút gạt rung và các chân nối mass. Mỗi chức năng nút bấm sẽ có đường mạch xử lý riêng, lỗi phần nào thì tách riêng sửa phần đó. Ví dụ lỗi nút lên thì chúng ta dựa vào sơ đồ ta thấy nút lên tăng âm lượng sẽ từ chân số bảy và tám đi qua cuộn dây FL0812 vào IC nguồn U1202 và vào CPU U0201. Trên đường đi có nối với các tụ điện Cxxx xuống mass để bảo vệ điện áp phát sinh ngược khi thực hiện thao tác bấm.

Bước 2: Nếu nút lên hoặc xuống thi thoảng tự động ăn.

  • Cách ly dây cable ra không gắn vào socket và theo dõi để loại trừ chạm trên dây.
  • Cách ly bỏ hết các tụ Cxxx và ( Diot Dzxxx nếu có ) trên đường.

Bước 3: Nếu nút lên hoặc xuống liệt hoàn toàn thì dùng máy đo VOM đo tổng trở tại socket chân bị liệt.

  • Chạm thì cứ cách ly bỏ hết các tụ và diot, thường là diot chạm nhiều hơn, cách ly cho tới khi hết chạm vì chạm một linh kiện tụ hoặc diot là làm cả đường đo đều thấy chạm.
  • Mất trở thì đo hai đầu cuộn dây FL0812 (nếu chân lên bi liệt) hoặc FL0811 (nếu chân xuống bị liệt) một đầu có trở một đầu không trở thì FL0812 hoặc FL0811 đã bị đứt, tháo ra thay thế hoặc câu tắt lại. Trường hợp đo hai đầu FL đều mất trở thì có thể đã đứt mạch vào IC, phải gở IC ra đo và câu lại.
  • Nếu có trở thì đo chính xác và so sánh với main mẫu, sai trị số thì cứ làm theo các bài trên câu lại điện trở, tháo bỏ hết các linh kiện tụ và diot nối mass trên đường.

***

Video hướng dẫn Các Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Phím Volume Lên Xuống.

Leave a Reply