3 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Bài 2 hướng dẫn 3 bước sửa iphone 6 lỗi nút home vật lý, biết cách xác định socket gắn nút home, suy mạch từ chân nút home trên socket đi qua linh kiện nào và vào tới IC quản lý nào.

Mô tả lỗi trong thực tế

  • Nút home bấm không có tác dụng.
  • Thỉnh thoảng nút home tự ăn hoặc chạm nút home làm máy cứ nhầm đưa vào chế độ treo cáp chạy phần mềm.

Sơ Đồ 3 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý:

3 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý
3 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Bước 1: Xác định nút home nằm ở socket nào, và chân số mấy trên socket.

  • Dựa trên sơ đồ chúng ta thấy được chân nút home vậy lý là chân số ba trên socket J2118 socket này để gắn sợi dây Flex cable trên bộ màn hình, trên socket này bao gồm nút home vật lý và vân tay. Mỗi chức năng sẽ có đường mạch xử lý riêng, lỗi phần nào thì tách riêng sửa phần đó. Dựa vào sơ đồ ta thấy nút home vật lý sẽ đi qua điện trở R2160 ” lưu ý là điện trở dưới 100 ohm thì nó cũng như là cuộn dây có thể câu tắt ” vào IC nguồn U1202 và vào CPU U0201. Trên đường đi có nối với các tụ điện Cxxx và Diot bảo vệ DZxxx xuống mass để bảo vệ điện áp phát sinh ngược khi thực hiện thao tác bấm.

Bước 2: Nếu nút home thi thoảng tự động ăn.

  • Cách ly dây Flex cable ra không gắn vào socket và theo dõi để loại trừ chạm trên dây.
  • Cách ly bỏ hết các tụ Cxxx và Diot Dzxxx trên đường.

Bước 3: Nếu nút home liệt hoàn toàn thì dùng máy đo VOM đo tổng trở tại socket.

  • Chạm thì cứ cách ly bỏ hết các tụ và diot, thường là diot chạm nhiều hơn, cách ly cho tới khi hết chạm vì chạm một linh kiện tụ hoặc diot là làm cả đường đo đều thấy chạm.
  • Mất trở thì đo hai đầu điện trở R2160 một đầu có trở một đầu không trở thì R2160 đã bị đứt, tháo ra thay thế hoặc câu tắt lại. Trường hợp đo hai đầu R2160 đều mất trở thì có thể đã đứt mạch vào IC, phải gở IC ra đo và câu lại.
  • Nếu có trở thì đo chính xác và so sánh với main mẫu, sai trị số thì cứ làm theo các bài trên câu lại điện trở, tháo bỏ hết các linh kiện tụ và diot nối mass trên đường.

***

Video Hướng Dẫn Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý.

Leave a Reply