J204_E khay sim iPhone 8 Plus

J204_E khay sim iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC J204_E gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J204_E khay sim iPhone 8 Plus :

J204_E
J204_E
Bảng tổng trở khay sim iphone 8 plus
Bảng tổng trở khay sim iphone 8 plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.