J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6.

Các lỗi do J2118 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 :

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6
J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6
13

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.