J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6.

Các lỗi do J2118 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 :

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6
J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6

Leave a Reply