Hướng Dẫn Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro

Bài này chúng ta sẽ cùng phân tích Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro nói chuyện người khác không nghe, biết được micro nào dùng để thực hiện cuộc gọi, và socket nào quản lý micro đó, từ socket suy luận vào trong tới IC điều khiển micro.

Các lỗi trong thực tế:

  1. Khi thực hiện cuộc gọi nói chuyện người khác không nghe nhưng bật ra loa ngoài nói bên kia vẫn nghe bình thường.

Trường hợp mình nói người khác không nghe, bật ra loa ngoài nói vẫn không nghe thì thuộc về lỗi khác.

iPhone 6 có tất cả 3 Micro trong máy và thêm một micro trên tai nghe. Micro dùng để nghe gọi và thu âm là micro nằm trên dây sạc. Các micro còn lại dùng để hổ trợ khi bật loa ngoài hoặc quay phim camera trước, quay phim camera sau.

Hướng Dẫn Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro:

Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro
Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro

Bước 1: Từ socket J1817 xác định được 4 chân micro là chân 17 18 19 21. Đo tổng trở tại các chân đó và so với main mẩu. Trường hợp chân nào có đi qua ngang qua tụ thì sẽ đo không có trở. Muốn biết lỗi phải đo thông mạch từ socket tới đầu tụ. và đo tổng trở của đầu tụ kia.

  • Mất trở so với main mẩu thì dò theo và câu lại các cuộn dây trên đường lỗi.
  • Sai trở hoặc chạm so với main mẩu thì cách ly bỏ các tụ hoặc diot trên đường chạm. Thay thế IC Audio Code.

Trường hợp micro không hút đã thay dây test thử vẫn không được thì cứ thay các tụ tín hiệu trên các đường micro.

Video Hướng Dẫn Xem Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Micro