Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J3101_RF khay sim iPhone 6

J3101_RF khay sim iPhone 6.

Các lỗi do IC J3101_RF gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3101_RF khay sim iPhone 6 :

J3101_RF khay sim iPhone 6
J3101_RF khay sim iPhone 6

Leave a Reply