U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6.

Các lỗi do U_2GPA_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 2G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6 :

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6
U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6

Leave a Reply