U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6.

Các lỗi do U_2GPA_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 2G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6 :

U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6
U_2GPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 6
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.