U_BB_RF CPU baseband iPhone 6

U_BB_RF CPU baseband iPhone 6.

Các lỗi do U_BB_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng, không dịch vụ.
  2. Không Active được do mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_BB_RF CPU baseband iPhone 6 :

Giao tiếp Baseband và CPU iPhone 6
Giao tiếp Baseband và CPU iPhone 6
11

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.