Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4501 Socket camera sau iPhone 7

J4501 Socket camera sau iPhone 7.

Các lỗi do Socket J4501 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4501 Socket camera sau iPhone 7 :

J4501 Socket camera sau iPhone 7
J4501 Socket camera sau iPhone 7

Leave a Reply