Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4501 Socket camera sau iPhone 7

J4501 Socket camera sau iPhone 7.

Các lỗi do Socket J4501 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4501 Socket camera sau iPhone 7 :

J4501 Socket camera sau iPhone 7
J4501 Socket camera sau iPhone 7

Leave a Reply