J4501 Socket camera sau iPhone 7

J4501 Socket camera sau iPhone 7.

Các lỗi do Socket J4501 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4501 Socket camera sau iPhone 7 :

J4501 Socket camera sau iPhone 7
J4501 Socket camera sau iPhone 7
14

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.